Welkom » Tagebuch ab September 2012... » Komunion Rick 29.04.2012

Mama Tania,Papa Roy en Rick

Ricki met Meter Nadia en Peter Patrick

 Ricki mam Steve Aan Tafel...Un den Dech...

Wij hadden een gelukige dag op 29.04.2012 ,want onze Ricki deed zijn Komuni en was  er heel trots op !!!

Mir haten e Glecklechen Daag den 29.02.2012 ,wel eisen Ricki haat seng Eecht Komunion an waar gans stolz !!!!